Nu is het beste moment om te starten met de voorbereiding van uw pensioen!

 

Er bestaat intussen geen twijfel meer over: met uw wettelijk pensioen alleen kan u uw levensstandaard niet behouden als u met pensioen gaat.

Afhankelijk van uw situatie en loopbaan kan het verschil tussen uw laatste loon en het bedrag van uw wettelijke pensioen aanzienlijk zijn. Maar wees gerust, er zijn mogelijkheden die u helpen om de kloof tussen uw laatste loon en uw wettelijke pensioen te overbruggen.

Oplossingen op maat

Ik wil veilig sparen (tak 21)

Uw voordelen

  • U bent zeker dat u uw kapitaal terugkrijgt en u profiteert van een gewaarborgd minimumrendement.
  • Elk jaar geniet u een belastingvermindering tot 30 % op het betaalde bedrag.
  • U vult uw rendement aan met eventuele jaarlijkse winstdelingen (dit is een optionele bonus die wordt uitbetaald op basis van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij).

Ik wil graag meer rendement (tak 23)

Uw voordelen

  • Elk jaar geniet u een belastingvermindering tot 30 % op het betaalde bedrag.
  • U geniet een potentieel hoger rendement. Opgelet, het rendement is niet gewaarborgd.
  • U plant de overdracht van uw vermogen zoals u dat wenst.


Belangrijk om te weten: voor tak 21- en tak 23-contracten gelden er taksen en instap-, beheer- en uitstapkosten.

Hebt u vragen?
Had u graag meer advies om te weten welke formule voor u het meest geschikt is?

Contacteer me dan zo snel mogelijk voor een vrijblijvende simulatie van uw pensioenregeling. Samen bekijken we of het verzekeringscontract voldoet aan uw eisen en behoeften.

 

U kan ook telefonisch contact met ons opnemen of langskomen in ons kantoor.

Altijd welkom!

De oplossingen die ik voorstel zijn spaarverzekeringen (respectievelijk Tak 21 – met gewaarborgde opbrengst - en Tak 23 – zonder kapitaalgarantie). Ze zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Deze publiciteit heeft betrekking op tak 21-levensverzekeringen en op tak 23 die voorzien in [een een prestatie bij leven en overlijden en waarvan de premies in aanmerking komen voor een belastingvermindering onder het belastingstelsel voor pensioensparen of langetermijnsparen. Deze verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Tak 21-contracten zijn bedoeld voor klanten die willen sparen met bescherming van het netto belegde kapitaal na aftrek van eventuele inhoudingen en die een belastingvermindering willen genieten. Brutorendement: Deze verzekering biedt een gegarandeerde interestvoet die afhankelijk is van de gegarandeerde interestvoet die van kracht is op het moment van ontvangst van de premie, die momenteel 0,75 % bedraagt, eventueel aangevuld met een jaarlijkse niet-gewaarborgde winstdeling die elk jaar kan veranderen. De wijziging van de toepasselijke interestvoet wordt aan de klant meegedeeld via https://www.aginsurance.be/Retail/fr/epargne-et-placements/Pages/taux-d-interet.aspx. De hieronder genoemde kosten en belastingen zijn niet inbegrepen in het rendement. Instapkosten: maximaal 6,5 % Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde. Afkoopkosten: voor het deel in tak 21: 5 %, 0 % gedurende de laatste 5 jaar Beheerkosten: geen beheerkosten voor het tak 21-deel Risico: dit product is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG Insurance in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen zijn alleen de eerste 100 000 euro gewaarborgd. Voor het bedrag daarboven draagt de spaarder dus zelf het risico dat hij het geheel of gedeeltelijk verliest. Looptijd: de minimale looptijd van het contract is in principe 10 jaar. Minimumpremie 35 euro.

Tak 23:

Deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor het belegde bedrag in de loop der tijd kan schommelen. Er is geen kapitaals- of rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe. U kan de huidige waarde van deze fondsen bekijken op www.aginsurance.be Toepasselijke fiscaliteit in geval van fiscale immunisatie van de betaalde premies In het kader van pensioensparen: Er is geen premietaks. Afkopen zijn in principe onderworpen aan een belasting van 33 %. Een bevrijdende anticipatieve belasting van 8 % wordt in principe geheven op de leeftijd van 60 jaar of op de tiende verjaardag van het contract. In het kader van langetermijnsparen: op de betaalde premies wordt een taks op de verzekeringsverrichtingen van 2 % geheven. Afkopen zijn in principe onderworpen aan een belasting van 33 %. Een bevrijdende anticipatieve belasting van 10 % wordt in principe geheven op de leeftijd van 60 jaar of op de tiende verjaardag van het contract. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd. Instapkosten: 4 % van de betaalde premie(s) of de overgedragen reserve. Uitstapkosten: 5 % en 0 % over de laatste 5 jaar. Beheerkosten: voor het deel in tak 23: 2 % het eerste jaar, 1,5 % het tweede jaar, 1 % het derde jaar, 0,5 % het vierde jaar. Daarna 0 %. Voor het deel belegd in het fonds 'Absolute Return Bonds': 0,5 % gedurende de eerste 4 jaar. Daarna: 0 % Geen vergoeding in geval van opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract. Beheerkosten: Kosten die specifiek betrekking hebben op de fondsen en automatisch in rekening worden gebracht op de eenheidswaarden. Met andere woorden, deze kosten worden direct in mindering gebracht bij de berekening van de eenheidswaarden. Meer informatie over de specifieke kosten en kenmerken van elk fonds vindt u in het desbetreffende beheerreglement. Fiscaliteit: een bevrijdende anticipatieve belasting van 8 % (pensioensparen) of 10 % (langetermijnsparen) wordt in principe geheven op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract (als het contract na 55 jaar wordt gesloten). Een premietaks van 2 % is verschuldigd op de gestorte premies (deze taks is niet van toepassing in pensioensparen). Afkopen zijn in principe onderworpen aan een belasting van 33 %. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd. De minimale looptijd van het contract is in principe 10 jaar. Minimumpremie 35 euro. Info: vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de financiële infofiche, gratis beschikbaar op (www.aginsurance.be) door te nemen. Klachten: voor elke vraag kan u in eerste instantie contact opnemen met uw tussenpersoon. Alle klachten met betrekking tot dit product kunnen worden gestuurd naar AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.